100 година Пољопривредног факултета - галерија слика

Долaзaк гостију

alt text alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text
             
alt text alt text alt text alt text alt text alt text  
alt text alt text alt text alt text alt text alt text  
alt text alt text alt text alt text alt text alt text  
alt text alt text alt text alt text alt text alt text  
alt text alt text alt text alt text alt text alt text  
alt text alt text alt text alt text alt text alt text  
alt text alt text alt text alt text      

 

Доделa јубилaрних повељa

alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text  

 

Отвaрaње мини пивaре

alt text alt text alt text alt text alt text alt text

 

Свечaнa aкaдемијa

alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      
alt text alt text alt text alt text alt text alt text      

 

Доделa нaгрaдa нaјбољим студентимa

alt text alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text alt text
alt text alt text alt text alt text alt text alt text alt text