Бесплатна припремна настава

Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ


ОРГАНИЗУЈЕ


БЕСПЛАТНУ ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ
ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ


ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ, ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ

 


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ У ДАНЕ ВИКЕНДА
28. и 29. априла, 12. и 13. маја и 19. и 20. маја, од 10.00 до 14.00 часова
– укупно по 24 часа за сваки предмет – Б Е С П Л А Т Н О –

 

 

РАСПОРЕД САЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ:

 

СОЦИОЛОГИЈА – сала 214, II спрат

БИОЛОГИЈА - сала  229, II спрат

МАТЕМАТИКА - сала 215, II спрат

ХЕМИЈА - сала 115, I спрат