Конкурс

Поштовани студенти, наставно и административно особље,

Обавештавамо Вас да je позив за пријављивање за реализацију индивидуалне мобилности у оквиру Кључних акција 103 и 107 Еразмус+ програма мобилности студената и запослених отворен 11.02.2022. године у 13:00 часова. Пријаве се као и до сада врше искључиво преко онлајн платформе Универзитета у Београду MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

У оквиру Кључне акције 103 (мобилност у земљама ЕУ и Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој, Северној Македонији и Турској) и тренутно отворених позива, студенти и запослени УБ могу да конкуришу за реализацију мобилности у јесењем семестру 2022/23. академске године (сва три нивоа студија), уз напомену да мобилности у оквиру овог позива могу бити реализоване најкасније до 31. маја 2023. године.

У оквиру Кључне акције 107 (мобилност у земљама ван ЕУ) студенти и запослени УБ, могу да конкуришу за реализацију мобилности у јесењем семестру 2022/23. академске године, уз напомену да мобилности у оквиру овог позива могу бити реализоване најкасније до 10. јула 2023. године.

Као и у претходним позивима, рокови ће бити распоређени у три групе са фиксним датумима пријављивања кандидата, односно номинације ЕСПБ координатора, а све у складу са  захтевима страних партнера у вези са роковима за достављање номинација и регистрацију на њиховим интерним платформама.

Имајући ово у виду, најљубазније молимо све надлежне службе факултета и института Универзитета у Београду да у складу са интерним процедурама и комуникационим каналима да поред студената, благовремено обавесте  и наставно и административно особље да ће и пријава за наставне, односно тренинг мобилности такође бити организована у наведеним роковима, а ЕСПБ координаторе да стриктно поштују рокове за евалуацију и рангирање пристиглих пријава.  

Позив је отворен за оне Интер-институционалне споразуме који су до сада закључени, а у оквиру средстава која су Универзитету у Београду одобрена за реализацију мобилности у периоду 2020-22. година.

Напомињемо да мобилности неће моћи да се реализују док се конкурси за пријаву не затворе, а ЕСПБ координатори не номинују све пријављене кандидате који испуњавају услове конкурса.

Преглед мобилности за које су отворени позиви за пријаву можете пронаћи на следећем линку: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .