Конкурс

ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА Erasmus+ мобилности за државе: НЕМАЧКА, АУСТРИЈА, ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА

 

Отворени конкурси се налазе на платформи MOBION: http://mobion.bg.ac.rs у делу OPEN CALLS.

Информације о конкурисању се налазе у делу HOW TO APPLY i REQUIRED DOCUMENTS.

Неопходна документација за конкурисање на MOBION за студенте:
1.    Transcript of Records;
2.    Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees;
3.    Learning agreement;
4.    Recommendation letter;
5.    Motivation letter;
6.    Confirmation of Enrollment;
7.    Language certificate;
8.    Copy of passport;
9.    CV;
10.   Photo;
11.   Позивно писмо за PhD студента, јер претходно треба да пронађу ментора на страном универзитету).

Сва документација треба да буде уредно преведена и оверена од стране Судског тумача за енглески језик, осим документација коју факултет може да изда на енглеском језику.

Обавеза студената

Сви студенти имају следеће обавезе:
 1.   Треба да прикупе сву неопходну документацију и тек након тога да аплицирају на Mobion.
2.    Треба уредно да попуне (и потпишу) Learning agreement, унесу предмете које ће слушати и полагати на страном универзитету, треба да имају минимум 19 бодова (списак предмета треба да потраже на линку страног универзитета).
3.    Студенти PhD студија треба додатно да се ангажују и пронађу ментора на страном универзитету, као и да добију позивно писмо од стране ментора, који се прилаже на платформи Mobion.
4.    Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету.

На наведеним универзитетима сви студенти на ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА треба да знају национални језик те државе и да поседују сертификат као доказ о знању нивоа језика B2. Универзитет у Бечу тражи чак ниво C1 знања немачког језика. МАСТЕР СТУДИЈЕ су у већини случајева на енглеском језику, али могу да буду и на националном језику. Доказ о знању енглеског језика, такође, треба да буде уз поседовање сертификата на нивоу B2. Пооштрена је мера да се тражи сертификат, јер се дешавало задњих година да су студенти поседовали потврду са факултета о знању језика на нивоу B2 а страни универзитет је утврдио да је стварно знање енглеског/немачког/хрватског или словеначког језика било испод тог нивоа.

За све информације се можете обратити на public@agrif.bg.ac.rs или на телефон 0631060438.

 

Професори/Административно особље
1.    Mobility agreement;
2.    Motivation letter;
3.    Invitation letter (Позивно писмо од стране страног факултета, са тачним навођењем активности, које ће се спроводити на партнер универзитету);
4.    Proof of employment (било би добро да факултети издају на енглеском језику, јер у супротном је потребан превод од стране судског тумаца за енглески језик);
5.    Copy of passport;
6.    CV;
7.    Photo.

Сва документација треба да буде уредно преведена и оверена од стране Судског тумача за енглески језик, осим документација коју факултети могу да издају на енглеском језику.

Обавеза наставног и ненаставног особља пре конкурисања на MOBION

1.    Треба да прикупе сву неопходну документацију (и Mobility agreement и позивно писмо) и тек након тога се аплицира на Mobionu.
2.    Треба уредно да попуне (и потпишу) Mobility agreement. Mobility agreement за Staff for teaching и Staff for training, затим да координатору на факултету предају Mobility agreement на парафирање у оквиру колоне SENDING INSTITUTION и да након тога доставе исти Mobility agreement у ректорат Универзитета у Београду (Сектор за међународну сарадњу, канцеларија бр. 23, Марина Кострица) да би га потписала ПРОРЕКТОРКА ПРОФ. Др. ИВАНКА ПОПОВИЋ.
3.    Треба да ступе у контакт са колегама на страном универзитету (факултету) и да потраже позивно писмо са тачним датумом боравка на страном универзитету.
4.    Треба да договарају све појединости у вези са попуњавањем апликације са координатором на матичном факултету.