Конкурс

Пројекат немачке развојне сарадње „Подстицање запошљавања младих“у сарадњи са организацијом Сербиа Органика објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За обављање стручне праксе из области органске пољопривреде и прехрамбене технологије по принципима органске производње.

Циљ праксе је стицање потребних знања и вештина из области органске производње и прераде и оспособљавање за обављање послова у сектору органске производње.

Коме је позив намењен?

Програм стручне праксе је намењен младим, незапосленим лицима до 35 године старости који су:

 • дипломирали на Пољопривредном факултету (смер органска пољопривреда/еколошка пољопривреда, воћарство/виноградарство, ратарство и повртарство, општа агрономија, сточарство - зоотехника, фитомедицина и прехрамбена технологија) или Технолошком факултету (смер прехрамбена биотехнологија и прехрамбено инжењерство)

или

 • на последњој години основних или мастер студија горе поменутих факултета и студијских програма/смерова.

Услови које кандидати морају да испуњавају

На конкурс могу да се пријаве сви они који испуњавају следеће услове:

 • да су држављани Републике Србије,
 • да имају мање од 35 година,
 • да су незапослени,
 • да су завршили или завршавају неки од горе наведених факултета и студијских програма,
 • да нису имали радно искуство у области органске и прехрамбене технологије,
 • да су спремни за стицање нових знања и вештина,
 • да су мотивисани и спремни за рад у овој области.

 

Шта програм нуди?

Одабраним кандидатима програм стручне праксе нуди прилику за стицање практичних знања и вештинаиз области органске производње и прераде у сектору органске производње код послодаваца које успешно послују у овом сектору дуги низ година.

 

Током трајања стручне праксе лицима која учествују у програму биће плаћена надокнада у месечном износу од 20.000 динара (нето), трошкови превоза и доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести.

 

Предвиђено трајање програма је до 6 месеци.

Како се пријавити на конкурс?

Сви они који су заинтересовани за похађање стручне праксе треба да пошаљу следећа документа:

 • Пријаву за стручну праксу (преузима се на сајту удружења Сербиа Органица (www.serbiaorganica.info),
 • Кратку биографију написану у слободној форми,
 • Мотивационо писмо,
 • Фотокопију личне карте, 
 • Фотокопију дипломе (не мора да буде оверена) - за незапослена лица
 • Фотокопију индекса прве стране и стране где је оверен последњи семестар - за студенте      

Пријаве са наведеном документацијом се достављају мејлом на:info@serbiaorganica.org

Рок за слање пријава је 15. март 2018. до 17:00.

Пријаву можете преузети на следћем линку и на веб страници      http://www.serbiaorganica.info/javni-poziv-za-obavljanje-strucne-prakse-iz-oblasti-organske-poljoprivrede-i-prehrambene-tehnologije-po-principima-organske-proizvodnje/

Непотпуне пријаве као и пријаве које нису послате у предвиђеном року неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду одабрани у ужи избор ће бити контактирани путем телефона и позвани на разговор.

Упериоду од 26. фебруара до 5. марта 2018, биће организоване информативне сесије по следећем распореду:

 • Нови Сад – 26. фебруар у 12:00 часована Пољопривредном факултету, предаваоница П1,
 • Сремска Каменица – 26. фебруар у 15.30 часова на Едуконс факултету, свечана сала,
 • Бачка Топола – 28. фебруар у 12:00 часова на Биофарминг факултету,
 • Чачак – 2. март у 12:00 часова на Пољопривредном факултету,
 • Београд – 5. март у 13:20 часова на Пољопривредном факултету, у aмфитеaтру 24/П.

 

Ко је Сербиа Органика

Национално удружење за развој органске производње „Сербиа Органика“ основано је у мају 2009. године на иницијативу Министарства пољопривреде и учесника сектора као кровна организација са циљем пружања подршке развоју органске производње на свим нивоима и промовисања органске производње у Србији. Удружујемо целокупан сектор органске пољопривреде на територији Републике Србије и стратешки смо партнер државним и иностраним институцијама у циљу усклађивања и координације развоја органске пољопривреде у Србији.

О пројекту Подстицање запошљавања младих

Пројекат Подстицање запошљавања младих се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Пројекат спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије као водећим партнером. Циљ пројекта је да пружи подршку младима између 15 и 35 година старости да се боље позиционирају на тржишту рада и да се лакше и брже запосле.