Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Механизација биљне производње

Област истраживања

Механизација биљне производњеТехнолошко-технички системи наводњавањаПотрошња енергије, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у пољопривреди

 

 

Репрезентативне референце

1.Janosevic B., Dolijanovic Z., Dragicevic V., Simic M., Dodevska M., Djordjevic S., Moravcevic Dj., Miodragovic R. (2017). Cover crop effects on the fate of N in sweet maize (Zea mays L. saccharata Sturt.) production in a semiarid region. International Journal of Plant Production 11 (2), 287-294.

2.Esmagulova, Ž.B., Tkačenko, A.N., Mileusnić, I.Z., Miodragović, M.R. (2017): Phytoecological conditions of „Бажбан“ and „Кырган“ sand massifs of West-Kazakhstan area, The Third International Symposium on Agricultural Engineering, ISAE-2017, Proceedings, ISBN 978-86-7834-288-2, pp. I 21-I 30, 20-21 October, Belgrade Serbia.

3. Dimitrijević, A., Šundek, B., Matović, N., Mileusnić, Z., Miodragović, R. (2018): Spinach production conditions in the different types of greenhouse constructions, 46-rd International Symposium On Agricultural Engineering “Actual Tasks on Agricultural Engineering” – ATAE 2018, Proceedings, ISSN 1848-4425, pp. 509-516, (supported by CIGR, EurAgEng,…), 27 February-01 March, Opatia, Croatia

4. Miodragović, M.R., Mileusnić, I.Z., Balać, N., Milovanović, V.M., (2018): Eksploatacioni parametri kombajna CLAAS LEXION 430 u uslovima ubiranja soje, 19. Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Zornik radova, ISBN 978-86-7834-318-6. pp. 71-75, 14.12.2018., Beograd.

5. Mileusnić, I.Z., Tanasijević, M., Miodragović, M.R., Dimitrijević Aleksandra, Urošević, M. (2019): Тractor lifetime assessment analysis, Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, ISSN 1300-7580, e-ISSN 2148-9287, Vol. 25(2), 197-204, 

6. Aleksandra Dimitrijević, Carmela Sica, Miodragović, R., Mileusnić, Z. (2019): Energy efficiency of the tomato and lettuce greenhouse production systems, 47-rd International Symposium On Agricultural Engineering “Actual Tasks on Agricultural Engineering” – ATAE 2019, Proceedings, ISSN 1848-4425, pp. 287-295, (supported by CIGR, EurAgEng,…), 5-7 March, Opatia, Croatia

7. Милеуснић И.З., Балаћ Н., Миодраговић М. Р., Димитријевић Ж.А., Есмагулова Ж.Б. (2019): Уровни выбросов выхлопных газов тракторных двигателей и их воздействие на окружающую среду, XIV Международноя научно-практическоя конференция, Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической безопасности регионов, Сборник материалов, Изд-во ВолГУ, 2019. — 252 с. ISBN 978-5-9669-1908-5,  с.46-52, г. Волгоград, 10 апр. 2019 г., г. Волжский, 11 апр. 2019 г., Волгоград

8. Balać, M.N., Mileusnić, I.Z. Miodragović, M.R., Aleksandra Ž. Dimitrijević (2019): Gas exhaust emission of tractors differnt categories, The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering, ISAE-2019, Proceedings, ISBN 978-86-7834-342-1, pp. 59-70, (supported by B.E.N.A., AMAPSEEC, RebResNet), 31st October-2nd November 2019, Belgrade - Zemun, Serbia.

9. Dolijanović Ž., Roljević-Nikolić S., Kovačević D., Djurdjić S., Miodragović R., Jovanović-Todorović M., Popović-Djordjević J. (2019). Mineral profile of the winter wheat grain: effects of soil tillage systems and nitrogen fertilization. Applied ecology and environmental research 17 (5), 11757-11771.

10. Miodragović, M.R., Mileusnić, I.Z., Balać, M.N.,  (2019). ,Savremene metode prikupljanja podataka za primenu u preciznoj ratarskoj proizvidnji.  IX Simpozijum sa međunarodnim učešćem: "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", Organizator: Poljoprivredni fakultet  Beograd 17.10-18.10.2019 . ISBN 978-86-7834-340-7 COBISS.SR-ID 280216844  Beograd, Zbornik rezimea, pp 6-7

 

Текући пројекти

31051- Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа

Стручна усавршавања

1998 -Обавио је специјализацију у Израелу у Институту Волцани Центар под називом “Researche & Development in drip irrigation and greenhouse technologies".

Други релевантни подаци

У укупном истраживачком раду, др Рајко Миодраговић је до сада, самостално и у сарадњи са другим ауторима објавио више од 65 научних и стручних радова из своје области. Учествовао на 14 пројекта, од којих су 5 финансирана од стране Министарства за науку и технолошки развој, а остали су везани за сарадњу са привредом.