Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Механизација биљне производње

Област истраживања

Механизација биљне производњеТехнолошко-технички системи наводњавањаПотрошња енергије, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у пољопривреди

 

 

Репрезентативне референце

1. Đević, M., Miodragović, R., Mileusnić, Z.: (2005) Modern Wheat Combine Harvesters under Conditions of PKB, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 91-98, Opatia, Croatia

 

2. Mileusnić, Z., Đević, M., Miodragović, R..: (2006) Optimal Tractor Working Regime for Maximal Productivity, Works of the Faculty of Agriculture, University of Sarajevo, Vol LI No 57/1, p 57-69, Sarajevo.

 

3. Urošević, M., Mileusnić, Z., Miodragović, R., Dimitrijević Aleksandra: (2006) Energetical Parameters of Tractor Implement Unit for Additional Tillage in Higly Intensive Orchards, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 437-441, Opatia, Croatia. 4. Đević, M., Miodragović, R., Mileusnić, Z., Topisirović, G.: (2006) New Generation Harvesters in Corn Harvesting, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 473-480, Opatia, Croatia.

 

5. Petrović, D., Miodragović R., Mileusnić, Z.: (2007) "Combines Stability”. 35-th International Symposium “Actual Tasks on Agricultural Engineering”p-147-154 (supported by CIGR, EurAgEng,…), 19-23 February, Opatia, Croatia. 6. Đević, M., Miodragović, R. (2007): Uniformity of Distribution for Different Conceptions of Mixing-distribution Trailers, Actual Tasks on Agricultural Engineering, p 113-118, Opatia, Croatia (ISI Proceedings)

 

Текући пројекти

31051- Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа

Стручна усавршавања

1998 -Обавио је специјализацију у Израелу у Институту Волцани Центар под називом “Researche & Development in drip irrigation and greenhouse technologies".

Други релевантни подаци

У укупном истраживачком раду, др Рајко Миодраговић је до сада, самостално и у сарадњи са другим ауторима објавио више од 65 научних и стручних радова из своје области. Учествовао на 14 пројекта, од којих су 5 финансирана од стране Министарства за науку и технолошки развој, а остали су везани за сарадњу са привредом.