Особа

Списак предмета које наставник предаје

Ужа научна област

Наука о месу

Област истраживања

Адитиви у индустрији месаФизичко-хемијски показатељи квалитета производа од месаПрерада рибеФункционална својства меса рибеПрерада меса стоке за клањеФункционална својства меса стоке за клањеОбрада меса стоке за клање

Репрезентативне референце

Stajić Slaviša, Živković Dušan, Tomović Vladimir, Nedović Viktor, Perunović Marija, Kovjanić Nataša, Lević Steva & Stanišić Nikola (2014). The utilisation of grapeseed oil in improving the quality of dry fermented sausages. International Journal of Food Science and Technology, 49(11), 2356–2363.

Živković, D., Šobajić, S., Perunović, M., & Stajić, S. (2013). Seasonal variations in the chemical composition and fatty acid composition of selected fish species from the Danube River. Acta Alimentaria, 42(4), 473-480.

Živković, D., Stajić, S., & Stanišić, N. (2013). Possibilities for the production of meat and meat products with improved nutritional and functional value. In 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, Serbia, 188-199.

Dušan Živković, Zorica Radulović, Stevica Aleksić, Marija Perunović, Slaviša Stajić, Nikola Stanišić, Čedomir Radović (2012). Chemical, sensory and microbiological characteristics of Sremska sausage (traditional dry-fermented Serbian sausage) as affected by pig breed. African Journal of Biotechnology Vol. 11(16), pp. 3858–3867.

Slaviša Stajić, Marija Perunović, Nikola Stanišić, Miroslav Žujović, Dušan Živković (2013). Sucuk (Turkish style dry-fermented sausage) quality as an influence of recipes formulation and inoculation of starter cultures. Journal of Food Processing and Preservation 37(5), 870-880.

Krstić, B., Jokić, Ž., Pavlović, Z., Živković, D. (2012). Options for the Production of Selenized Chicken Meat. Biological Trace Element Research, 146, 68–72.

Milovanovic, M., Zivkovic, D., Vucelic-Radovic, B. (2010). Antioxidant effects of Glechoma hederacea as a food additive. Natural product communications, 5, 61-63.

N. Stanišić, M. Petričević, D. Živković, M. M. Petrović, D. Ostojić-Andrić, S. Aleksić, S. Stajić (2012). Changes Of Physical-Chemical Properties Of Beef During 14 Days Of Chilling. Biotechnology in Animal Husbandry 28(1), pp 77–85.

Živković Dušan, Tomović Vladimir, Perunović Marija, Stajić Slaviša, Stanišić Nikola, Bogićević Nataša (2011). Senzorna prihvatljivost sremske kobasice izrađene od mesa svinja različite starosti. Tehnologija mesa 52(2), 252–261.

Živković, D., Miloradović, Z., Stanišić, N., Žujović, M., Radulović, Z., Perunović, M., Maksimović, N. (2010). The effects of goat meat usage in the production of traditional „sucuk“ sausage. Tehnologija mesa 51, 36–44.

Stajić, S., Živković, D., Perunović, M., Šobajić, S., Vranić, D. (2011). Cholesterol content and atherogenicity of fermented sausages made of pork meat from various breeds. Procedia Food Science, 1(0), 568–575. 11th International Congress on Engineering and Food; Athens, Greece.

Živković D., Perunović, M. (2007): Deklarisanje ribe i proizvoda od ribe, III međunarodna konferencija "Ribarstvo"- Zbornik radova, 325-332, Beograd, RS.

Živković D., Perunović, M., Radulović, Z., Jovanović, M. (2007): Održivost i senzorna svojstva ćurećeg mesa upakovanog u atmosferu zaštitnih gasova Tehnologija mesa, (47) 5-6, 204-207.

Уџбеници

Живковић, Д., Перуновић, Марија (2012). Познавање меса – практикум. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду.

Текући пројекти

2008-2010: "Унапређење система управљања безбедношћу и квалитетом у процесима производњи традиционалних производа од меса са оствареном заштитом географског порекла" у оквиру националног програма Биотехнологија и агроиндустрија (Ев.броj ТП 20121).

Други релевантни подаци

У стручном раду др Душан Живковић је остварио активну сарадњу Пољопривредног факултета са предузећима из индустрије меса, трговине и услуга, као и другим научним и стручним институцијама. Активно се бави пројектовањем објеката за индустрију меса и пројектант је већег броја главних техничко-технолошких и идејних пројеката за изградњу и реконструкцију: објеката за клање папкара, објеката за клање пернате живине, објеката за расецање меса, објеката за прераду меса, објеката за расецање и прераду рибе, као и објеката за хлађење и смрзавање меса. Ангажован је као сручни консултант "SEECAP" и "DELOITE&TOUCHE". Аутор је Правилника о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (Сл.лист СРЈ 06/03). Члан је комисије за оцењивање меса и производа од меса на Пољопривредном сајму у Новом Саду.